Competitie reglementen

Wedstrijd

Er wordt maximaal een uur gespeeld.

Als je bijvoorbeeld van 20.15 tot 21.15 uur moet spelen en je komt om welke reden dan ook pas om 20.25 de baan op, dan mag er maar 50 minuten gespeeld worden.

Een uur voor aanvang van de competitie wedstrijd mag er NIET vrijgespeeld worden.

Wedstrijdpunten

Na het uur worden de gewonnen games geteld om te bepalen hoe de puntenverdeling moet zijn. Bij een gelijke stand of een verschil van 1 game, krijgt ieder 2 wedstrijdpunten. Bij een verschil van 2 of 3 games is de verdeling 3-1. Bij een verschil van 4 games of meer krijgt de winnaar 4 wedstrijdpunten.

Verhindering

Bij verhindering is het toegestaan de wedstrijd op een later tijdstip in te halen of de wedstrijd te ruilen. Het verdient echter de voorkeur dat de verhinderde persoon een vervanger kiest uit de eigen of een lagere poule.

Wijzigingen moet men zelf in het wedstrijdprogramma aangeven. Etiketten mogen niet verplaatst worden (het papier kan scheuren).

Wordt een wedstrijd op een bepaald tijdstip niet gespeeld, plak dan een blanco stikker over deze wedstrijd, zodat dit uur weer voor de competitie beschikbaar komt.

Verregende wedstrijden

Verregende wedstrijden dienen uiterlijk binnen 3 weken ingehaald te worden.

Inhalen van wedstrijden

Als er op het wedstrijdschema geen geschikt vrij of vrijgegeven uur is, is inhalen ook mogelijk door middel van het recreatieve inschrijfsysteem. Men dient zich wel aan de tijden van dit systeem houden.

Wedstrijden mogen nog tot 3 weken na de laatste wedstrijddag van de betreffende competitie ingehaald worden.

Gestaakte wedstrijden

Als een wedstrijd gestaakt is door een blessure of door regen, moet de stand op het wedstrijdformulier genoteerd worden. Als beide partijen vinden dat de wedstrijd niet verder uitgespeeld hoeft te worden, wordt de genoteerde stand als eindstand beschouwd.

Als blijkt dat door het niet uitspelen van de wedstrijd iemand gedupeerd wordt, kan de wedstrijdleiding de puntenverdeling aanpassen.

Niet gespeelde wedstrijden

Wordt een wedstrijd niet gespeeld, dan moet op het wedstrijdformulier aangegeven worden, wie de wedstrijd heeft afgezegd en wat de reden hiervan is.

Als aan het einde van een competitieperiode blijkt dat een wedstrijd niet gespeeld is en iemand dreigt hierdoor gedupeerd te worden, kan de wedstrijdleiding alsnog punten toekennen.

Eindstand

                    Als deelnemers op een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen in hun poule, bepaalt het onderling
                    behaalde resultaat de stand in de poule.

Tot slot

Als blijkt dat een competitiespeler zich niet aan het reglement houdt, kan het bestuur de speler voor de volgende competitie uitsluiten.

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot het bestuur en/of de wedstrijdleider.