Historie van TVK

 

Na een afsplitsing van de personeelsvereniging van de PTT is TVK op 29 mei 1974 opgericht.

 

Jacques v.d Meer, Johan van Oosten en Ruud Addink waren destijds van mening dat er behoefte was aan een competitie-element en het organiseren van andere evenementen binnen de tennistak van de personeelsvereniging. Binnen de PTT-vereniging was hiervoor weinig interesse en ruimte zodat besloten werd een nieuwe open-vereniging op te richten.

 

Jacques werd de eerste voorzitter, Johan werd secretaris en Ruud ging de centen beheren terwijl Pim v.d. Steen een interne-competitie ging opzetten.

 

Vanwege een verhuizing van Jacques v.d. Meer naar het midden van het land werd Johan van Oosten in 1978 de nieuwe voorzitter. Nadat Johan van Oosten in 1980 binnen de PTT werd overgeplaatst heeft Bram van Nieuwenhoven de voorzittershamer overgenomen. Van 1992 tot en met 2000 was René Roozendaal voorzitter. Hierna heeft Ad Gloudemans de voorzittershamer in handen gehad. In 2004 moest Ad Gloudemans door een verhuizing naar Duitsland noodgedwongen het voorzitterschap neerleggen. Het stokje werd overgenomen door Charles Kersbergen sr. die deze taak met verve jaren heeft volbracht. Voor het seizoen vanaf 2011 is Gerard Kulker de huidige praeses van TVK.    

 

In 1985 is Ruud Addink onverwachts overleden. Besloten is om ter nagedachtenis zijn naam aan het clubtournooi te binden.

 

Tot 1992 bevatte tennispark Overdam 10 gravelbanen en een oude kantine. De bar werd  middels bardiensten door de vereniging gerund. In 1992 is het park geheel vernieuwd en uitgebreid tot 14 banen. Het gravel heeft plaats gemaakt voor kunstgras. Het voordeel van kunstgras is dat het tennissen bijna altijd doorgaat. ’s-Avonds kan met kunstverlichting getennist worden. Voor de kantine is een paviljoen met een terras en moderne kleedkamers alsmede een tennisshop teruggekomen.

 

Het park wordt beheert door Ed Klaarhamer en Patrick van Rijn is verantwoordelijk voor het horecagebeuren.